dimecres, 30 d’agost del 2017

PLAER, ALEGRIA, FELICITATDins l’àmbit de reflexió del pensament humà, els temes del plaer i el dolor, l’alegria i la tristesa, la felicitat i la malaurança, han estat objecte d’especulació filosòfica des de l’antiguitat. A l’antiga Grècia, per exemple, entenien la felicitat més aviat com a bona sort. Demòcrit va ser el primer pensador occidental que es va plantejar la manera com adquirir una vida prou feliç, apel·lant, com més tard recolliria Aristòtil en la seva Ètica a Nicòmac, a la virtut, la saviesa pràctica, o la prudència en la vivència dels plaers. Sant Agustí va plantejar la felicitat com a fi de la saviesa, com a possessió de la veritat absoluta, o sia de Déu. I encara en temps més actuals el filòsof alemany Schopenhauer, molt influït per la filosofia oriental, asseguraria que només apartar-nos del plaer i del dolor, el ser humà podria accedir a l’estat de  felicitat.

Molt diversos han estat, doncs, els punts de vista, especulacions i raonaments pel que fa al tema d’aquest article. I no podia ser d’altre manera donat que el plaer, l’alegria i la felicitat estan estretament lligats al nivell de consciència en tant que son vivències marcadament subjectives. Allò que fa feliç a una persona primitiva –i dic primitiva des del punt de vista de consciència evolucionada i no pas de situació geogràfica- no té res a veure amb allò que produeix felicitat a una persona que ha assolit un creixement psicològic i espiritual considerable.

Podem veure el plaer com l’esgraó més baix de la tríade plaer, alegria, felicitat. Es fa present en qualsevol activitat o relació altament satisfactòria, o com a resultat de satisfer impulsos primaris i biològics com ara el menjar o el sexe. Naturalment el plaer dura mentre son presents els factors que l’han produït i s’acaba quan aquests deixen d’actuar, o bé quan s’ha culminat l’acte en si. O sia que la concordança entre allò que hom desitja i allò que s’esdevé produeix un estat de plaer.

Dels tres aspectes que comentem el plaer és el més superficial, i per tant una vida dedicada per sobre de tot a la persecució del plaer, cosa ben habitual avui dia, és la vida més superficial que ens podem imaginar per a la persona. Per tant no és que negui la veracitat del principi freudià del plaer, sinó que penso que ja no ens és vàlid, no solament perquè ens aboca a una vida superficial i anodina, sinó perquè avui son tantes les possibilitats de plaer que hom queda fàcilment atrapat en una teranyina infinita d’estímuls que acaben per acaparar tota la vida emocional i sensorial. El no adonar-se d’aquest fet provoca una de les formes d’alienació més extremes dels nostres dies, i és causa finalment de tota mena de sofriment, frustracions i estats depressius.

Això no vol dir que el plaer sigui quelcom negatiu, sinó que el que és negatiu és el nostre enganxament a ell, que ens fa esclaus. Podríem dir que hi ha un plaer bo i un plaer dolent. El bo és aquell la vivència del qual ens produeix benestar i alegria, i el dolent el que ens deixa un sabor amarg, un estat de malestar. Menjar ens produeix plaer i és bo, però si n’abusem i ens empatxem ens provocarem nosaltres mateixos malestar. Igualment el sexe ens dóna plaer i és bo però si ens hi tornem addictes ens produirà malestar i fastigueig. I així molts altres aspectes de la vida.

L’alegria és un estat més profund i complet, doncs traspassa el nivell biològic. Podríem dir que és un estat de l’ànima en que la persona viu intensament un aspecte de la vida. Com estat intermedi entre el plaer i la felicitat és un estat subjectiu curull de goig. L’alegria conté en el seu si l’aspiració a la felicitat i en aquest sentit apunta cap a ella. No sempre està vinculada a fets o situacions externes, i quan la persona assoleix un cert grau d’integració tot sovint brolla en la consciència com un estat expansiu, sense causa ni objecte.

La felicitat neix de l’harmonia perfecte entre els aspecte físic, emocional-mental i espiritual. És l’expressió del ritme suau i omniabarcant que sorgeix de l’interior d’aquesta harmonia. Si l’alegria és el somriure de l’ànima, la felicitat és la presencia de l’ànima en la nostra consciència.

Encara hi ha un quart estat de la consciència, però aquest rau més enllà de les percepcions habituals de la psique: a Occident el coneixem com a benaurança, a Orient com a nirvana, la consciència suprema i transcendent. Qualitativament és radicalment diferent als tres estats esmentats, doncs pertany a una altra categoria de coses. Està reservat als convidats al banquet celestial. La benaurança-nirvana integra en el seu si, expandint-los a escala còsmica, els tres estats que hem comentat, afegint-t’hi la vivència de l’amor com a nucli i origen de la vida. Però aquí penetrem la dimensió del misteri primordial davant del qual només és possible el silenci.Publicat al Dominical del Diari de Girona el 16 d’octubre del 2005