dissabte, 30 de juny del 2018


DE L’EGO A L’ÀNIMA


En la psicologia actual, tant en la psicoteràpia com en la psicologia teòrica i fins i tot la filosòfica hi ha, igual que en altres àmbits del coneixement i de la ciència, els qui creuen que no existeix res més que la matèria, i els qui creuen que existeixen dimensions invisibles, aquelles que no solament son inabastables a l’aparell sensorial humà sinó que pertanyen a una categoria totalment diferent de la realitat, aquella que s’ha conegut històricament com el món espiritual. De fet el panorama actual és força més complex que aquest si tenim en compte que molts científics de la física quàntica donen per fet l’existència d’onze o més dimensions de la realitat, la majoria d’elles sense haver-se demostrat de forma objectiva, potser perquè a mesura que ens endinsem en la matèria aquesta perd la qualitat de tal per entrar en un món d’energies cada vegada més subtils i misterioses.

Així, per a la psicologia materialista la consciència no és més que un subproducte del cervell, una simple fusió de neurones, no res més que reaccions bioquímiques, i per tant tota idea d’una ànima és pura fantasia. Freud, el pare de la psicologia moderna pensava d’aquesta forma, i la psicoanàlisi en tant que teràpia busca l’assoliment d’un ego integrat lliure dels estat neuròtics que tant fan patir l’home i la dona actual. Però més enllà de l’estructura del jo no acceptava pas que hi hagués res més. Posteriorment Jung va trencar aquest esquema i va ampliar el mapa de la consciència humana reconeixent i rescatant la naturalesa lluminosa que rau en l’inconscient humà, obrint la porta al concepte de supraconscient, concepte que ampliaren més tard els psicòlegs de la psicologia humanista i transpersonal.

Si podem doncs contemplar la visió del ser humà tot incloent-hi el supraconscient com un camp ampliat de la consciència, allà on rau la nostra essència, la nostra part lluminosa, sàvia, bella i bondadosa ens serà més fàcil comprendre la naturalesa del jo, de l’ego, i situar-lo adequadament dins l’estructura global de la persona.

L’ego, com sabem, és el sentiment de si mateix identificat amb la condició  d’individu separat dels altres, aquella part de la ment amb la qual la persona s’identifica quan diu “jo”. En realitat la persona s’identifica  amb una imatge, una representació de si mateix. També podem entendre l’ego com a sinònim del conjunt de la personalitat, incloent el cos, les emocions i el conjunt de la vida psíquica. Per a les persones de tendència materialista o que no s’han endinsat mai en la recerca de la seva realitat més profunda, l’ego esdevé la seva única identitat.

L’ego es comença a construir en els primers anys de la vida, i és el que ens permet desenvolupar-nos en la vida quotidiana. Conté el conjunt d’habilitats que ens fan capaços i autònoms en el món. Malgrat tot, els grans savis de la humanitat, filòsofs i mestres espirituals ens prevenen amb insistència que no quedem atrapats per l’ego i la seva dinàmica egocèntrica, puix que això representaria la nostra mort psicològica i espiritual.

Actualment, tot i la gran alienació que la nostra cultura materialista sotmet als individus, moltes persones han experimentat que l’ego no és la seva última identitat, sinó més aviat el personatge, la màscara. I també l’instrument. Però quan en comptes d’un instrument del nostre ser real es constitueix en una finalitat en ell mateix, en l’alfa i l’omega de la nostra vida, esdevé aleshores aquella  consciència reduïda, petita i temorenca que se sent separada dels altres, i crea interessos individuals egoistes que entren en conflicte amb els interessos dels altres, generant enveja, odi i agressivitat.

I quan l’ego té l’hegemonia de la consciència esdevé una força dominada pel desig d’estímuls de tot tipus. Però el cas és que mai se’n té suficient d’allò que realment hom no necessita, i l’ego organitza tot un reguitzell de necessitats neuròtiques insaciables. Ens fa egocèntrics, orgullosos i arrogants, però alhora també fràgils i dividits.

Altrament quan una persona veu i utilitza el seu ego, la seva personalitat, no com una finalitat en ell mateix, sinó com  l'instrument d’una consciència superior, la consciència del ser intern, aleshores es transforma, s’expandeix, esclareix els seus laberints mentals i recupera el sentit i el propòsit de la vida. Doncs podríem dir que aquesta informació rau en la profunditat de l’ànima, del ser essencial, tan se val el nom que li donem.

Una persona alliberada de l’ego, doncs, és aquella que ha superat la confusió entre la seva identitat real i l’instrument d’aquesta identitat. Aleshores l’ego no solament deixa de ser un enemic que boicoteja el seu creixement psicològic i espiritual, sinó que, transformat per la força i la llum de l’ànima, esdevé el vehicle pel qual l’ànima es pot expressar i desplegar en plenitud en la vida de la persona.
Publicat al Diari de Girona el 23 de novembre del 2008