dissabte, 31 de març del 2018

AUTO-SATISFACCIÓ PERMANENT


Em preguntava l’altra dia un amable lector què en pensava de  la necessitat que senten moltes persones de complaure els seus desigs, incloent els més banals, de forma immediata i fins i tot compulsiva.

El que penso és que la constant i ben calculada pressió publicitària en una societat marcada fortament pels valors consumistes ha aconseguit no solament de crear-nos necessitats del tot artificials, sinó també imprimir en la consciència de molta gent la idea que el seu benestar i la seva felicitat depenen de la satisfacció d’aquelles fantasioses necessitats segons els patrons inoculats en la consciència per la publicitat i l’escala de valors de la nostra cultura.

Ben al contrari aquesta dinàmica acaba creant una mena d’angoixa en la persona, puix que lògicament és impossible de consumir i posseir tot allò que un desig incontrolat vol posseir i gaudir. Viure i treballar per consumir ha esdevingut un estàndard de vida per a moltes persones, però és de sentit comú que fonamentar el nostre benestar psicològic sobre aquesta premissa és abocar-nos a una vida plena de frustracions.

Per altra banda, una vida condicionada per aquests valors acaba essent una vida ben pobre, doncs aquells altres valors que sí ens poden aportar autenticitat, creixement personal, afectivitat, relacions creatives, etc., acaben essent distorsionats, sinó anul·lats, de tal forma que el cercle de la nostra existència, en comptes d’anar-se eixamplant i enriquint, es va reduint i esmicolant en una existència petita i esquinçada.

Tinguem en compte que viure pendent de l’auto-satisfacció acaba arrossegant a una mena d’egocentrisme que fa que totes les activitats i energies de la persona girin únicament al voltant de la pròpia i permanent satisfacció. Podem comprendre doncs que una persona que visqui segons aquest esquema li serà molt difícil establir relacions d’amistat i d’amor plenes i enriquidores, doncs sempre passarà per davant la satisfacció immediata de les seves necessitats més banals, sent incapaç de viure el veritable amor, aquell que es complau i troba la felicitat en satisfer les naturals necessitats i desigs de la persona estimada, de vegades fins i tot abans que les pròpies.

Aquesta incapacitat per estimar, per ser sensible a les necessitats de l’altre i per sentir la felicitat en aquesta entrega és actualment el principal motiu de trencament de moltes parelles atrapades en la voràgine de l’auto-satisfacció personal permanent.

Hi ha psicòlegs que plantegen com a mètode de creixement personal just el contrari, ajornar voluntàriament satisfaccions personals ben legítimes per tal de fer créixer en nosaltres valors més humans. No és pas cap mena de masoquisme camuflat sinó la capacitat de veure les coses des d’una altra perspectiva, i cultivar la capacitat de deslligar-nos, de sentir-nos més lliures enfront les demandes incessants de la nostra central interna de desigs.


Publicat al Diari de Girona el 24 de setembre del 1999